Rundvee

Lees meer informatie uit onze nieuwsbrief van september of mei.

Melkvee

Optimaal resultaat

Het aanwezige ruwvoer vormt de basis van het melkvee rantsoen. Op basis van de kuilanalyses en omstandigheden op het bedrijf bepalen we de specifieke samenstelling van het rantsoen en mengvoer. Een aanpak specifiek afgestemd op uw situatie.

Onze rundveevoeders worden gekenmerkt door een uitgekiend grondstoffenpatroon en een hoge smakelijkheid, om een goede opname en een optimaal resultaat te garanderen.

Aan de hand van de kuiluitslagen en bodemanalyses geven wij ook adviezen over bodemverbetering, bemesting en ruwvoederwinning. Op deze manier werken we samen met u om ieder jaar vooruitgang te boeken.

Kalveren

Maximale groei en gezondheid

Kalveren zijn de toekomst voor het melkveebedrijf. Een optimale groei en maximale gezondheid zijn dan ook cruciaal om de jongvee opfok te doen slagen.

Rundveevoeders

Een vliegende start is hierbij van groot belang. Alleen op deze wijze kan de jeugdgroei maximaal worden benut. Onze opfokschema’s kenmerken zich door een intensief voerregime, waarmee in korte tijd een hoge (kracht) voeropname en daggroei wordt gerealiseerd. Voor een snelle krachtvoeropname hebben we Strukamix ontwikkeld. Dit bevat naast granen, soja en mais veel verschillende ruwe celstofbronnen, die een hoge groei combineren met een gezonde penswerking.

VLOG voeders

VLOG betekent Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). Dit is een Duitse certificering voor het gebruik en leveren van veevoeders die vrij zijn van genetische gemodificeerde producten (GMO). De VLOG voeders van Kamphuis Mengvoeders zijn volledig GMO-vrij.

Kamphuis Mengvoeders heeft de productie van de VLOG voeders in eigen beheer. Dat betekent dat wij altijd wijzigingen in de rantsoenen kunnen verwerken in de VLOG voeders. Dit zorgt voor een optimaal resultaat per koe.

rundvee voeders op maat kamphuis mengvoeders

Voeders op maat

Wij leveren veevoer op maat voor veehouderijen. 

Neem contact op

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Vleesvee

Voor elk ras het juiste voer

De vleesveehouderij bestaat voornamelijk uit jong rosé, oud rosé en luxe vleesstieren. De diverse segmenten en rassen kenmerken zich door wisselende momenten van slachtrijpheid en voeropname en vereisen daarom verschillende voerstrategieën per ras. Onze ervaringen en ideeën vanuit de sector komen hierbij van pas. 

De vleesveeprogramma’s maken we passend aan de situatie en mogelijkheden van uw bedrijf. De uitgangspunten blijven in alle gevallen de scherpe voerkosten per kilogram groei en een goede gezondheid van de dieren. Voor het luxe segment hebben we all-mash mengvoeders ontwikkeld. Met deze mengvoeders kan in het laatste deel van het afmesttraject een hogere opname en groei worden gerealiseerd.

Rosékalveren

Alleen topkwaliteit is goed genoeg

Het doel van de rosékalveropfok is het afleveren van een gezond rosékalf met een hoge voeropname. Daarvoor is een hoge daggroei van belang. 

Bij het samenstellen van onze rosé-opfokvoeders houden we rekening met de kwaliteit van de maiskuil, het aanwezige ruwvoer en bijproducten of grondstoffen van de opfokker.

Aan de hand hiervan stellen we een optimaal start- en afmestrantsoen samen, waarin we het aanvullende krachtvoer passend maken. De begeleiding tijdens zowel het opfok- als het afmesttraject stelt ons in staat tijdens het traject bij te sturen waar nodig.

2rundvee sfeerbeeld kamphuis mengvoeders
2rundvee begeleidingssysteem kamphuis mengvoeders

Begeleidingssystemen voor meer efficiëntie

Melkvee Online

Om de bedrijfsresultaten bij de melkveehouders te kunnen volgen werken we met Melkvee Online, een online portaal waar de gegevens van de melkcontrole en de zuivelfabriek binnenkomen. Daarnaast geeft dit portaal inzicht in voerefficiëntie en krachtvoerverbruik en -kosten. Dit geeft u en ons de mogelijkheid afwijkingen snel te signaleren en daar direct op in te spelen. Dit zorgt ervoor dat uw koeien altijd de beste rundveevoeders krijgen en optimaal produceren.

RobotAnalyse

Door middel van ons robot analyse programma kunnen we voor elk merk melkrobot een analyse doen. Met deze analyse kunnen we de prestaties van koeien en melkrobot optimaliseren.

4rundvee sfeerbeeld kamphuis mengvoeders

Bel ons op 0545 – 280 110

Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten