Privacyverklaring Kamphuis Mengvoeders B.V.

Kamphuis Mengvoeders B.V. hecht veel waarde aan de privacy van de relaties met wie zij contact heeft. De relaties kunnen klanten, medewerkers, leveranciers of anderen zijn. Om het belang aan te geven, heeft Kamphuis Mengvoeders B.V. een privacyverklaring opgesteld.

Gegevens die wij verwerken

Kamphuis Mengvoeders B.V. verwerkt uw gegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens kunnen zijn: naam, adres, telefoonnummer of emailadres. Deze zijn door u aan ons verstrekt wanneer u ons contactformulier hebt ingevuld, een brief of email hebt gestuurd, of wanneer sprake is van een (potentiële) klant of zakelijke relatie.

Kamphuis Mengvoeders B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor communicatie- en marketingdoeleinden zoals het verzenden van onze nieuwsbrief en/of een reclamefolder;
  • In het kader van dienstverlening door u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • In verband met de financiële afhandeling van uw betaling als gevolg van de uitvoering van onze overeenkomst;
  • Kamphuis Mengvoeders B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kamphuis Mengvoeders B.V. verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamphuis Mengvoeders B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kamphuismengvoeders.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamphuis Mengvoeders B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0545-280110 of via info@kamphuismengvoeders.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten