Kwaliteit en duurzaamheid

Alleen het beste is goed genoeg

Alleen het beste is goed genoeg voor ons mengvoeders. De hoogwaardige grondstoffen voor veevoeders die wij inkopen monitoren we. Daarnaast nemen we deel aan de collectieve monitoring via SecureFeed. Dit stelt ons in staat om afwijkende waarden op een vroeg tijdstip op te merken en eventuele risico’s te ondervangen. 

Om de kwaliteit en veiligheid van onze producten te garanderen zijn wij deelnemer van GMP Plus en zijn we gecertificeerd voor productie van duurzame melkvee-, varkens- en pluimveevoeders. Daarnaast zijn we deelnemer van SecureFeed en zijn we VLOG- en QS-gecertificeerd. In al onze veevoeders worden duurzame en verantwoorde sojaproducten verwerkt (o.a. RTRS-sojaschroot).

4over kamphuis kwaliteit en duurzaamheid transport kamphuis mengvoeders
kwaliteitenduurzaamheid sfeerbeeld kamphuis mengvoeders
gmp kwaliteit en duurzaamheid kamphuis mengvoeders

GMP

GMP staat voor Good Manufacturing Practice, oftewel een goede manier van produceren. Concreet betekent dit dat in de GMP norm van A tot Z is vastgelegd hoe een product is samengesteld en geproduceerd. De Plus in GMP Plus staat voor de toevoeging van de HACCP norm aan de GMP norm. Deze HACCP norm is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en vormt daarom een goede aanvulling op de GMP norm. In Nederland wordt deze norm gebruikt om de kwaliteit en veiligheid van veevoeding en diervoeder te garanderen.

securefeed kwaliteit en duurzaamheid kamphuis mengvoeders

SecureFeed

SecureFeed staat voor de borging van de voedselveiligheid van diervoeders. Deelnemers leveren veevoeders, mengvoeders en toevoegingsmiddelen direct of indirect aan veehouders. SecureFeed ontwikkelt en beheert een gezamenlijk systeem voor monitoring en risicobeoordeling van grondstoffen en de leveranciers ervan. Als onpartijdige organisatie zorgt ze voor voedselveiligheid van veevoeders. Zo dragen zij bij aan het vertrouwen in voedsel uit dierlijke productieketens.

qs kwaliteit en duurzaamheid kamphuis mengvoeders

QS

QS staat voor Qualität und Sicherheit en is een Duits schema voor kwaliteitsborging. Diervoederbedrijven die aan Duitsland willen leveren zijn verplicht om QS gecertificeerd te zijn. QS richt zich op de procesborging en traceerbaarheid in alle relevante fases van productie en marketing van voeding: van productie tot verwerking tot marketing (farm-to-shop).

Logo FRA

GMP+ Feed Responsibility Assurance

Verantwoord werken speelt een steeds grotere rol in de diervoederindustrie. Met de GMP+ Feed Responsibility Assurance (FRA) module bewijzen bedrijven, zoals mengvoeders, dat ze voldoen aan de marktvoorwaarden voor verantwoord geproduceerd veevoeder.

Om aan te tonen dat wordt geproduceerd en verhandeld met respect voor mens, dier en milieu is er het GMP+ FRA-certificaat. Gecertificeerde bedrijven laten daarmee aan klanten en leveranciers zien dat zij garant staan voor het leveren van verantwoord veevoeder.

vlog kwaliteit en duurzaamheid kamphuis mengvoeders

VLOG

VLOG betekent Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). Dit is een Duitse certificering voor het gebruik en leveren van veevoeders die vrij zijn van genetische gemodificeerde producten (GMO). De VLOG-voeders van Kamphuis Mengvoeders zijn volledig vrij van genetische gemodificeerde grondstoffen.

pluimvee sfeerbeeld kamphuis mengvoeders

Bel ons op 0545 – 280 110

Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten