• 2varkens-header-kamphuis-mengvoeders.jpg
 • 3varkens-header-kamphuis-mengvoeders.jpg

Varkens

Altijd de beste lijn

Zeugen

Zeugen zijn net topsporters. Dagelijks leveren ze topprestaties. Om dit te (blijven) behouden, leveren we klantspecifieke zeugenvoeders in combinatie met goed management. Wij ontwikkelen de varkensvoeders naar gelang uw doelstelling. Alle dracht- en lactovoeders zijn op elkaar afgestemd door dezelfde hoogwaardige grondstoffen toe te passen. Wij ontwikkelen zeugenvoeders op basis van:

 • Goede productie en opname, gezonde dieren, scherpe prijs
 • Hoge productie, meer melk, uniforme biggen, fitte zeug
 • Topproductie, veel biggen

Biggen

Door de hoge producties is goede groei noodzakelijk om voldoende doorstroming te houden. Uniforme en gezonde tomen leveren de beste opbrengstprijs. Hiervoor hebben wij bedrijfsspecifieke biggenvoeders, gebaseerd op genetica, omstandigheden, ziektedruk, etc.

Alle biggenvoeders zijn samengesteld uit hoogwaardige bewerkte grondstoffen en kunnen worden geleverd als meel, kruimel, kort afgesneden korrel of normale korrel. 

Wij leveren biggenvoeders voor:

 • Hoge groeisnelheid, hoge voeropname, stimuleren van gezonde darmflora.
 • Hoge groeisnelheid, licht verteerbaar, speciaal geschikt voor pietrain kruisingen en beren.
 • Speciaal bestemd voor een hoge gezondheidsstatus door een tragere darmpassage en een hoog aandeel geselecteerde zuren en etherische oliën die de darmgezondheid verbeteren.

Opfokgelten

Voor een goede start is een uitstekende opfokzeug nodig die een lange productieve levensduur realiseert. Hoogwaardige grondstoffen, een hoge vitaminering en een goede mineralensamenstelling verzekeren u van de gewenste opfokzeug. Met de juiste afstemming tussen genetische achtergrond, voerschema en voersamenstelling is hier een scherp resultaat te behalen. Al onze opfokvoeders worden klantspecifiek samengesteld.

varkens-voeders-op-maat-kamphuis-mengvoeders.svg

Voeders op maat

Wij leveren veevoer op maat voor veehouderijen. 


Neem contact op

Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden. 

Contact ▸

Vleesvarkens

Voederassortiment op maat

Scherpe voerkosten, een hoge omzetsnelheid en een hoge kwaliteit zijn erg belangrijk in de vleesvarkenshouderij. Hiervoor hebben wij verschillende varkensvoeders beschikbaar voor meer-fasen-voersystemen. Tevens leveren wij aanvullende voeders naast natte of droge bijproducten.

Omdat ieder bedrijf andere uitgangspunten en doelstellingen heeft, voeren wij een breed assortiment op maat. Wij stellen voor u het meest geschikte voerpakket samen.

Vleesvarkensvoeders

De verschillende varkensvoeders zijn afgestemd op:

 • Genetica
 • Sekse
 • Programma (slachterij)
 • Voersysteem (CDI installatie)
 • Droogvoer, waaronder geëxpandeerde granen
 • Brijvoer → natte producten
varkens-begeleidingssysteem-kamphuis-mengvoeders.jpg

Begeleidingssystemen voor meer efficiëntie

Meten is weten

Varkenshouders werken vaak met een bedrijfsplan. Hierin worden zaken verwerkt, zoals: de doelstellingen, omstandigheden, genetica en gezondheid van het dier. Samen met de varkenshouder maken we een actieplan dat hierop afgestemd is. Het plan omvat de volgende handelingen:

 • Evalueren van slachtanalyse gegevens van de slachterijen;
 • Volgen van de groeicurve door individuele wegingen;
 • Gebruik van eigen rekenmodellen ter ondersteuning.

Met behulp van de software van Agrovision monitoren we continu de cijfers of koppelberekeningen. Ieder kwartaal, of zo nodig vaker, evalueren we de stand van zaken en handelen daarnaar. Hierdoor kunnen we verbeteringen doorvoeren en bent u beter voorbereid op de toekomst.

Klimaat algemeen

 • Reinig ventilatoren en kokers, filters, openingen voor onderafzuiging en het ventilatieplafond.
 • Check de capaciteit en de werking van de ventilatoren en controleer de luchtverdeling (zorg dat de verse lucht de dieren bereikt).
 • Repareer indien nodig de isolatie van met name het dak en controleer op leklucht.
 • Controleer het alarmsysteem zelf (te hoge staltemperatuur, uitval ventilator, totale stroomuitval) en test de procedure van alarmmelding bij calamiteiten via mobiele telefoon, pieper e.d. Denk ook aan vervanging van eventuele batterijen van het alarm.
 • Draai een keer proef met het aggregaat en controleer na onweer alle klimaatregelapparatuur.
 • Zorg voor voldoende luchtinlaat via de zomerstand en voer de lucht zo veel mogelijk via de schaduwzijde van de stal aan.

Tips koeling

De meest gangbare vorm van stalkoeling is koeling met hogedruknevel bij de luchMnlaat. Dit is ook bij bestaande stallen in te passen en is prijstechnisch al snel interessant. Lacterende zeugen hebben zomers al gauw last van hi9estress met een dalende voeropname en mindere melkgiU als gevolg. Je de inkomende lucht met 5 tot 6 graden Celsius koelen.

Een aantal aandachtspunten:

 • Gebruik hogedruknozzels voor een voldoende fijne nevel. Hoe fijner de druppels, hoe groter het koeleffect en hoe lager de luchtvochtigheid blijft.
 • Installeer de nozzels voor de inlaatopening. Bepaal het aantal nozzels aan de hand van het aantal kuub dat door het systeem gaat. Ook het inlaatsysteem (zijgevel of voorgevel) is bepalend.
 • Laat de luchtstroming de nevel mee naar binnen trekken. De nozzels hoeven dus niet in de inlaat te sproeien. Dit mag ook naar voren of zelfs naar beneden.

Klimaat specifiek

 • Houd de temperatuur bij de zeugen laag mits de ventilatiesnelheden acceptabel blijven. De ideale temperatuur voor lacterende zeugen is 16°C (elke graad hoger = -/- 170 gram voeropname per dag).
 • Zorg voor voldoende frisse lucht bij de kop van de zeug.
 • Zet de biggenlampen op tijd uit.
 • Schakel eventueel over op bovenafzuiging om de luchtverplaatsing te vergroten of te sturen.

Voer

 • Voer ’s ochtends eerder en ’s avonds later, of las eventueel een extra voerbeurt in. Voer ’s ochtends een grotere portie dan ’s avonds.
 • Overweeg de inzet van luxe speenvoeders, wanneer de speengewichten dalen.
 • Zet Flushvoer in ter stimulering van de berigheid.
 • Gebruik een vitamine mix bij verharen.
 • Laat bij onbeperkt gevoerde dieren ‘s nachts verlichting aan om de voeropname dan te verhogen.
 • Bespreek het voerprogramma. Hoger geconcentreerd voer kan een voeropname daling compenseren.
 • Voorkom bederf van voer: maak restvoer op en houd de voerbakken schoon, zorg voor maximale versheid en smaak van het voer.
 • Schakel bij moeizame voeropname over op voeders met minder rc.
 • Verhoog de voerschema’s in de kraamstal zeer geleidelijk.
 • Verlaag het droge stof % bij brijvoedering.
 • Neem maatregelen tegen het gisten van voer. Maak de positioneringsvloeistof of -voer specifiek regelmatig op en zuur bepaalde bijproducten in de zomer aan.

Water

 • Zorg dat drinknippels voldoende water afgeven (kraamstal minimaal 2 liter per minuut dracht 0.8 l/min en biggen 0.6 l/min ).
 • Biggen bij de zeug extra water geven (in biggenkommen of via nippel).
 • Geef de zeugen extra water bij van 3 dagen voor t/m 3 dagen na werpen.

Management

 • Zorg dat er voldoende ED in de dracht is gevoerd. Hanteer tijdig een vlakker voerschema.
 • Voorkom te vette zeugen. Voer een conditiescore uit.
 • Voer behandelingen en werkzaamheden ’s morgens uit (controleren, dekken, verplaatsen, afleveren, enten).
 • Pas het speenmanagement aan om overmatig conditieverlies te voorkomen.
 • Lever de kop uit de biggenafdeling tijdig af om overbezekng te voorkomen.
 • Scherm ramen af met isolatiemateriaal of kalk deze wit (voorkom directe instraling).
 • Begin tijdig met bestrijding van vliegen om een ware plaag te voorkomen.
 • Koel een sterk oververhitte zeug met een natte deken af.
 • Verschuif instellingen van extra verlichting naar de koelere avonduren.

Overig

 • Controleer of er een inductieverzekering aanwezig is.
 • Erfbeplanting voor de luchtinlaat zorgt voor koelere binnenkomende lucht.
 • Laat de silo’s regelmatig leeg komen, maak ze schoon en bestel propshot.

Bel ons op 0545 – 280 110

Onze specialisten adviseren u graag over de mogelijkheden

Scroll naar boven